skip to Main Content
93 444 33 44 info@countrans.com ESP | CAT

Countransport som una empresa de serveis especialitzada en l’àmbit de la mobilitat.

Count Transport és una companyia dedicada a la presa de dades i recollida d’informació en l’àmbit de la mobilitat. Per a qualsevol tipus d’estudi de transport privat i públic aportem recursos humans i tècnics amb una àmplia experiència.

Notícies de Countransport

Count Transport

Count Transport es una empresa especializada en estudios de tráfico, movilidad sostenible y Servicios de transporte público. Count Transport es la clave para obtener la mejor información para mejorar las infraestructuras urbanas y interurbanas La empresa está formada por técnicos con una amplia experiencia en la realización de estudios de movilidad. La constante modernización con la aplicación de nuevas tecnologías es uno de los factores más importantes de nuestra especialización.
Count Transport
Count Transport
Count Transport col·laborant amb l'estudi de Renfe
Count Transport
Count Transport
Fotos de la biografía
Pamplona-Navarra, España
Parte del equipo de Count Transport examinando el terreno para el trabajo de campo. // Part de l'equip de Count Transport examinant el terreny pel treball de camp #work #countransport
Count Transport
Count Transport
Davant la possibilitat de risc al instalaremos equips automàtics, l'equip de count transport troba solucions imaginatives, un bon veí d'ha ofert a tenir la màquina al déu taller de motos.
Count Transport
Count Transport
Després d'un merescut descans de cap de setmana l'equip de Count Transport no para i avui hem estat fent estudi de mobilitat al.municipi de Coreau!!!
Count Transport
Count Transport
Seguim amb el projecte de mobilitat a Sobral Brasil fent enquestes a usuaris de transport públic, vianants, ciclistes i de vehicle privat. Sent el mototaxi un dels mitjans més utilitzats, a prendre nota.
Count Transport
Count Transport
El projecte de mobilitat a Sobral (Brasil)va en dansa i l'equip de Count Transport ja comença a treballar...
Back To Top