skip to Main Content
93 444 33 44 info@countrans.com ESP | CAT

Qué información damos:

 • Controles de volumen de paso de bicicletas
 • Ocupación de la vía en diferentes tramos horarios
 • Detección de los movimientos de las bicicletas (Origen – Destino)
 • Opinión de los usuarios de la vía ante alternativas de movilidad planteadas
 • Opinión de los usuarios sobre la valoración de la calidad del servicio
 • Opinión de los residentes sobre la implantación i el uso de la bicicleta

Con nuestros estudios damos respuesta a cuestiones como:

 • Análisis de la situación actual de uso medio
 • Estudios de capacidad de uso de bicicletas
 • Estudios de mantenimiento de servicio de bicicletas
 • Estudios de implementación de nuevo servicio de bicicletas
 • Estudios de evaluación de la calidad del servicio

EINES QUE UTILITZEM:

Personals

 • Aforament manual de vehicless mitjans contadors individuals
  • S’utilitza en aforaments direccionals de bicicletes a rotondes, …
 • Enquestes O-D en punts semafòrics o estacionaments bicing
  • S’utilitza en vies on es vol conèixerr bàsicament les dades bàsiques del desplaçament de la persona entrevistada (residència, orígen, destinació, motiu del viatge, freqüència, …
 • Enquestes de preferències declarades realitzades en estacions de servei
  • S’utiliza principalment per a conèixer dades bàsiques de mobilitat i també l’opinió dels usuaris davant vàries alternatives de mobilitat que ese puguin plantejar per a fer el mateix desplaçament, o per a saber la qualitat del servei.
 • Enquestes telefòniques realitzades a residents
  • S’utilitza per a conèixer la mobilitat normal d’un dia laboral/festiu del resident al municipi.

Mecàniques

 • Aforadors automàtics amb gomes pneumàtiques (Model Metrocount)
 • Aforadors automàtics de vehicles via imatge (Model Collect-r)
Back To Top