salta al Contingut Principal
93 444 33 44 info@countrans.com ESP | CAT

Amb els nostres estudis donem resposta a qüestions com:

 • Canvis de sentit de circulació dels carrers
 • Establiment de Zones 30
 • Pacificació del trànsit
 • Peatonalització de carrers
 • Com afecta l’obertura d’un equipament / centre comercial a la mobilitat
 • Queixes davant la velocitat de pas dels vehicles
 • Control de vehicles pesats per les vies locals
 • Talls de carrers per obres, …
 • Obertura de nous carrers, ….
 • Implantació de semàfors en vies locals
 • Estudis de mobilitat generada
 • Origen i destinació dels usuaris de les vies públiques

Quina informació donem:

 • Controls de volum de pas de vehicles
 • Tipologia de vehicles que utilitzen la carretera
 • Velocitats dels vehicles
 • Ocupació de la via en diferents trams horaris
 • Detecció de cues
 • Detecció dels moviments dels vehicles (Origen – Destí)
 • Opinió dels usuaris de la via davant alternatives de mobilitat plantejades
 • Mobilitat dels residents en dia laboral / festiu

Veure quines eines utilitzem:

Personals

 • Aforament manual de vehicles mitjançant comptadors individuals
  • S’utilitza en aforaments direccionals de vehicles en rotondes, …
 • Enquestes O-D a punts semafòrics, vies de peatge, …
  • S’utilitza en vies on es vol conèixer bàsicament les dades bàsiques del desplaçament de la persona entrevistada (residència, origen, destinació, motiu del viatge, freqüència, …
 • Enquestes de preferències declarades realitzades en àrees de servei o amb suport de policia
  • S’utilitza principalment per conèixer dades bàsiques de mobilitat, i també l’opinió dels usuaris davant diverses alternatives de mobilitat que es puguin plantejar per fer el mateix desplaçament (establiment de peatge, establiment de zones 30, canvis de circulació, …)
 • Enquestes telefòniques realitzades a residents
  • S’utilitza per conèixer la mobilitat normal d’un dia laboral / festiu del resident al municipi

Mecàniques

 • Aforadors automàtics amb gomes pneumàtiques (Model Metrocount)
  • S’utilitza en vies d’un sol carril o en vies de 1 + 1
 • Aforadors automàtics de vehicles via imatge (Model Collect-r) Veure fitxa tècnica (en castellà)
  • S’utilitza en víes de 2+2
 • Aforador automàtic de vehicles via radar (Model RTMS o Wavetronics)Veure fitxa tècnica (en castellà)
  • S’utilitzen en vies de més de 2 carrils per sentit
 • Senyal amb radar – Veure fitxa tècnica (en castellà)
  • S’utilitza en vies d’un sol carril en el qual es vol fer reducció de la velocitat de pas. Afora els vehicles que passen i marca la velocitat de circulació
 • Aforadors automàtics de matrícules (Model Quercus)
  • S’utilitzen per saber el moviment dels vehicles en punts direccionals o per saber el lloc de procedència dels usuaris de la via.
Tornar A Dalt