salta al Contingut Principal
93 444 33 44 info@countrans.com ESP | CAT

Quina informació donem:

 • Controls de volum de pas de bicicletes
 • Ocupació de la via en diferents trams horaris
 • Detecció dels moviments de les bicicletes (Origen – Destino)
 • Opinió dels usuaris de la via anterior alternatives de mobilitat plantejada
 • Opinió dels usuaris sobre la valoració de la qualitat del servei
 • Opinió dels residents sobre la implantació i l’ús de la bicicleta

Amb els nostres estudis donem resposta a qüestions com:

 • Anàlisi de la situació actual d’ús mitjà
 • Estudis de capacitat d’ús de bicicletes
 • Estudis de manteniment de servei de bicicletes
 • Estudis d’implementació de nou servei de bicicletes
 • Estudis d’avaluació de la qualitat del servei

EINES QUE UTILITZEM:

Personals

 • Aforament manual de vehicless mitjans contadors individuals
  • S’utilitza en aforaments direccionals de bicicletes a rotondes, …
 • Enquestes O-D en punts semafòrics o estacionaments bicing
  • S’utilitza en vies on es vol conèixerr bàsicament les dades bàsiques del desplaçament de la persona entrevistada (residència, orígen, destinació, motiu del viatge, freqüència, …
 • Enquestes de preferències declarades realitzades en estacions de servei
  • S’utiliza principalment per a conèixer dades bàsiques de mobilitat i també l’opinió dels usuaris davant vàries alternatives de mobilitat que ese puguin plantejar per a fer el mateix desplaçament, o per a saber la qualitat del servei.
 • Enquestes telefòniques realitzades a residents
  • S’utilitza per a conèixer la mobilitat normal d’un dia laboral/festiu del resident al municipi.

Mecàniques

 • Aforadors automàtics amb gomes pneumàtiques (Model Metrocount)
 • Aforadors automàtics de vehicles via imatge (Model Collect-r)
Tornar A Dalt